Debata Prezydencka

Debata Prezydencko-Rektorska, 27.11.2020r.

Dnia 27.11.2020r, o godz. 14:00 odbyła się debata Prezydencko-Rektorska, pt. „Rola uczelni w budowaniu otwartego i różnorodnego miasta”, w której udział wzięli m.in. Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta, oraz rektorzy i rektorki poznańskich uczelni publicznych, w tym rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Bogumiła Kaniewska. Debata była tłumaczona na język migowy przez Eunikę Lech, a jej realizację mogliście oglądać na żywo w telewizji WTK oraz na profilu FB Miasta Poznania.

Forum Rozwoju Miast

Forum Rozwoju Miast

W dniach 4-5 listopada 2020 roku miałyśmy przyjemność brać czynny udział w IV Forum Rozwoju Miast tłumacząc prelegentów.
„Tematami wiodącymi tegorocznej edycji były bezpieczne przestrzenie miejskie oraz kompetencje XXI wieku. Zagadnienia te zostały omówione przez polskich i zagranicznych gości m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Estonii, Finlandii, Austrii.”
„Organizatorami IV Forum Rozwoju Miast były Miasto Poznań, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Związek Miast Polskich. Forum Rozwoju Miast jest międzynarodową platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie planowania rozwoju miast oraz okazją do poznania nowych trendów i narzędzi wspierających ten rozwój na wielu płaszczyznach.”
Źródło: https://forumrozwojumiast.poznan.pl/2020/

Zakończenie kursu 1/09/20

Dyplomy rozdane

W dniu 01.09.2020 roku miałyśmy przyjemność przekazać naszym kursantom certyfikaty ukończenia kursu języka migowego na poziomie średniozaawansowanym. Odbył się także oficjalny pokaz projektów naszych uczniów, którzy to tworzyli materiały wideo dla niesłyszących. Ich efekty możecie oglądać na YouTube TON. A my cieszymy się, że kolejne osoby poznają świat i środowisko Głuchych. Ze względów sanitarnych musieliśmy podzielić kursantów na grupy, ale wszystkim naszym absolwentom serdecznie gratulujemy <3