Oferta

 • Tłumaczenia tekstów.
 • Nagranie tłumaczenia, formatowanie w odpowiedni plik.
 • Tłumaczenie wystąpień, szkoleń, konferencji na żywo.
 • Realizacja audiodyskrypcji.
 • Tłumaczenie symultaniczne – połączenie za pomocą video rozmowy z wykorzystaniem co najmniej dwóch komunikatorów: Messenger, Skype, inne.
 • Pisanie tekstów uproszczonych i tekstów do łatwego czytania.
 • Napisy do filmów i wystąpień
 • Szkolenia BHP, także dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
 • Szkolenia z projektowania uniwersalnego.
 • Szkolenie z pierwszego kontaktu z osobą niepełnosprawną.
 • Szkolenia i kursy z języka migowego, na wszystkich poziomach.
 • Prowadzenie kontroli dostępności.


Cennik

Tłumaczenia tekstów: 1 strona tekstu 1500 znaków

Tłumaczenie do nagrania (np. filmu) za 15 min. materiał (z udzieleniem prawa do wizerunku)

Nagranie tłumaczenia, formatowanie w odpowiedni plik

Tłumaczenie symultaniczne:
Czas ustalony ze zleceniodawcą. Połączenia inicjowane wcześniej, lub w tym samym dniu (z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem)

 • 1 połączenie jednorazowe
  (każda rozpoczęta godzina)
 • Pakiet 10 połączeń (bez ograniczenia czasu)
 • Pakiet 20 połączeń (bez ograniczenia czasu)

Tłumaczenie na żywo (każda rozpoczęta godzina)

Teksty uproszczone – 1 strona (1500 znaków)

Teksty do łatwego czytania- 1 strona (1500 znaków)

Przygotowanie napisów do filmu (każde rozpoczęte 10 min. materiału)
Obejmujące:

 • przygotowanie (zapis) napisów
 • dokładne dopasowanie napisów do filmu -> pełna synchronizacja napisów z filmem
 • przygotowanie osobnego pliku z napisami w formacie srt, txt, sub, vtt lub innym dowolnym formacie przeznaczonym do ich wyświetlania
 • wklejenie napisów do filmu na stałe (wtopienie napisów) bądź pozostawianie napisów w osobnym pliku
 • realizacja napisów zgodnie z aktualnymi przepisami i dyrektywami UE oraz ustawami i rozporządzeniami RP dotyczącymi dostępności

Nagranie audiodyskrypcji i przekazanie zleceniodawcy w odpowiednim pliku – za 1 stronę tekstu (1500 znaków)

Szkolenie z Polskiego Języka Migowego
(stacjonarnie i/lub on-line)

Szkolenie z pierwszego kontaktu z osobą z niepełnosprawnościami

Szkolenie BHP

Szkolenie z projektowania uniwersalnego

Kontrola dostępności

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Eunika Lech
Tel. 691 911 422
Email: eunika.lech@o2.pl

Joanna Mitschke-Mazur
Tel. 788 647 928
Email: jmm@sordo.com.pl


Nasze firmy posiadają zwolnienie z podatku Vat. Podstawa rozliczenia: faktura wystawiona przez zleceniobiorcę.