Forum Rozwoju Miast

Forum Rozwoju Miast

W dniach 4-5 listopada 2020 roku miałyśmy przyjemność brać czynny udział w IV Forum Rozwoju Miast tłumacząc prelegentów.
„Tematami wiodącymi tegorocznej edycji były bezpieczne przestrzenie miejskie oraz kompetencje XXI wieku. Zagadnienia te zostały omówione przez polskich i zagranicznych gości m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Estonii, Finlandii, Austrii.”
„Organizatorami IV Forum Rozwoju Miast były Miasto Poznań, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Związek Miast Polskich. Forum Rozwoju Miast jest międzynarodową platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie planowania rozwoju miast oraz okazją do poznania nowych trendów i narzędzi wspierających ten rozwój na wielu płaszczyznach.”
Źródło: https://forumrozwojumiast.poznan.pl/2020/